Logo
Image
F.21 đeo chéo
TX511 350,000 VND
Image
Charles & Keith hạt tròn
TX490 580,000 VND
Image
Pafois cục bông
TX493 450,000 VND
Image
Túi dẻo HQ (xanh)
TX506 650,000 VND
Image
Túi dẻo HQ (đỏ)
TX505 680,000 VND
Image
Set 3 túi
TX491 490,000 VND
Image
TOPSHOP đeo chéo
TX510 380,000 VND
Image
ZR hoa
TX508 450,000 VND
Image
Túi H&M
TX494 450,000 VND
Image
Pafois dou tone
TX498 470,000 VND
Image
Clutch Charles & Keith kẻ trám
TX514 550,000 VND
Image
Ví Charles & Keith
TX495 450,000 VND
Image
Stra.diva.rius hoa
TX518 480,000 VND
Image
ZR sticker
TX500 480,000 VND
Image
Bikini Lauren
DB015 290,000 VND
Image
Clutch Charles & Keith
TX496 450,000 VND

Hotline : 0909 558 266

Địa chỉ : 488 Điện Biên Phủ p21 Bình Thạnh

www.ELIS.vn

Elis đã có mặt trên